Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Hi!

Dzisiaj przedstawiam Ci bardzo przydatne zwroty do opisania obowiązków w pracy. Te zwroty mogą okazać się niezmiernie przydatne do rozmowy kwalifikacyjnej, ale również podczas przedstawiania się zwłaszcza w środowisku biznesowym.

Jeśli ktoś zapyta Cię o pracę  używając poniższych pytań np.:
What are you in charge of? / What do you do in your job? /What do you do? / What are your responsibilities? 

możesz odpowiedzieć na kilka sposobów:

​​💡 I work as…. (Pracuję jako…)
She works as a waitress.

​💡 I’m responsible for +noun| I’m responsible for verb + -ing (Jestem odpowiedzialna/odpowiedzialny za…)
She is responsible for conducting cases.

​💡 I’m in charge of +noun| I’m in charge of + verb + -ing (Zarządzam…) 
I’m in charge of this company.

​💡 My job involves +noun | My job involves + verb + -ing (Moja praca obejmuje…)
My job involves testing new systems.

​💡 I deal with… (Mam do czynienia…)
Ideal with difficult customers.

​💡 I oversee…  (Nadzoruję…)
I oversee lots of projects.

noun=rzeczownik     |    verb=czasownik

Powyższe zwroty pozwolą Ci w profesjonalny sposób opisać swoje obowiązki w pracy. Zwróć szczególną uwagę na konstrukcję, bądź uważny(a) zwłaszcza przy zwrotach be in charge of/be responsible for/my job involves pamiętaj o dodaniu końcówki -ing do czasownika.

Mam nadzieję, że teraz opisywanie swoich obowiązków w pracy nie sprawi Ci trudności! 😀

O MNIE

Jestem magistrem filologii angielskiej, ze specjalizacją komunikacja w biznesie (communication in business) gdzie zdobyłam wiedzę i kompetencje z zakresu umiejętności komunikacji z klientami z różnych krajów i kultur, prezentacji, pracy w zespole oraz pisania na potrzeby środowiska biznesowego. Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *